Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч

У матеріалі систематизовано зміни в екозаконодавстві, що відбулися впродовж квітня 2023. Перелічено закони України та акти Кабінету Міністрів Україні, накази профільних міністерств, які втратили чинність або набули чинності.
Моніторинг проведено за розділами:

 • Охорона атмосферного повітря;
 • Оцінка впливу на довкілля;
 • Надрокористування;
 • Лісокористування;
 • Біоресурси;
 • Екобезпека;
 • Енергоефективність.

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Звіт т.в.о Голови Державної екологічної інспекції Ігоря Зубовича на засіданні Екокомітету Верховної Ради
13 квітня на онлайн-засіданні Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради розглянуто питання «Про звіт Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Держекоінспекції Зубовича І.О. за підсумками його роботи під час виконання обов’язків Голови Держекоінспекції та стосовно проблемних питань у реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
У матеріалі надано для ознайомлення та завантаження відповідні інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали. 

 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Богдан Воробйов

Богдан Воробйов: «Ми сфокусовані на ринку надзвичайних ситуацій. Коли вода потрібна швидко, тут і зараз»
Богдан Воробйов — співзасновник стартапу OptySun, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Харківського політехнічного інституту.
Він і його команда розробили технологію очищення і знезараження води із будь-яким ступенем забрудненості.
ECOBUSINESS поспілкувався з ученим-винахідником про пристрій, котрий очищує воду, а також допомогу військовим і перспективи стартапу.

 

ЕКОРОЗРАХУНКИ

Людмила Хоміч

Cервіс «ЕкоЗагроза»: функціонал та фіксація шкоди, завданої довкіллю
У статті йдеться про «ЕкоЗагроза» — стандартизовану  платформу для автоматичного збору та фіксації інформації про екологічні загрози, яка створена відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2021 р. № 1065 «Про затвердження Положення про Єдину екологічну платформу „ЕкоСистема”», створено єдину екологічну платформа «ЕкоСистема».
Проаналізовано:

 • Загальні питання функціонування сервісу ЕкоЗагроза (завдання, функціонал, бази даних);
 • Порядок фіксації фактів заподіяння шкоди довкіллю, внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації

 

ЕКОРОЗРАХУНКИ

Марина Тимошенко

Методики, які дають змогу визначати шкоду та збитки внаслідок російської збройної агресії проти України 
Упродовж весни — осені 2022 р. наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України затверджено сім методик, які дають змогу визначати шкоду та збитки внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, завдані землі, ґрунтам, атмосферному повітрю, водним ресурсам, природно-заповідному фонду, лісовому фонду, акваторії морів і надр. У матеріалі предметно висвітлено комплекс цих методик.
Крім того розглянуто Постанову «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 20.03.2022 р. № 326 — проаналізовано напрями, за якими визначається шкода та збитки.

 

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Людмила Хоміч

Дерегуляція: формування нової архітектури дозвільної процедури
На рівні Уряду визнано необхідність визначити сфери господарської діяльності, де застосовується надмірне адміністративне та фінансове навантаження на бізнес, та провести їх дерегуляцію шляхом перегляду інструментів державного регулювання.
Розглянуто шляхи подолання проблеми, зокрема про заходи, накреслені в зареєстрованих законопроєктах:

 •  «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності» (№ 8058 від 19.09.2022);
 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні» (№ 7331 від 29.04.2022).

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Борис Фочук

Правомірність включення до Плану заходів державного нагляду (контролю) на звітний період, за результатами присвоєння кількості балів на основі критерії ризику від провадження господарської діяльності 
В Україні затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Підприємство повинно розуміти, яким чином нараховано йому певну кількість балів, адже саме ці бали визначають ступінь ризику та періодичність проведення заходів державного контролю.
У матеріалі йдеться про правову базу і перелік критеріїв.
Проаналізовано ситуації та проблеми, які виникають на практиці.
Зроблено відповідні рекомендації підприємствам.

 

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Наталія Козбур

Отримання природоохоронних документів по-новому: аналіз останніх змін законодавства щодо адміністративних карток 
У статті розглянуто таку проблематику:

 • Правові засади надання адміністративних послуг;
 • Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;
 • Інформація, яку містить інформаційна картка адміністративної послуги;
 • Інформація, яку містить технологічна картка адміністративної послуги;
 • Картки адміністративних послуг, затверджені в результаті набуття чинності Наказу Міндовкілля №142 від 09.03.2023 р.;
 • Картки адміністративних послуг, затверджені в результаті набуття чинності Наказу Міндовкілля №159 від 21.03.2023 р. ;
 • Нормативні документи Міндовкілля, які втратили чинність.
 • Надано для завантаження дев’ять порівняльних таблиць технологічних та інформаційних карток, які зазнали суттєвих змін:
 • Технологічна картка адміністративної послуги «Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України»
 • Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України»
 • Технологічна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України» та ін.

 

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Сергій Карагодін

Реформа надрокористування — робота щодо удосконалення нормативно-правової бази
28.03.2023 р. набрав чинності Закон України №2805-IX від 01.12.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», який дав старт реформі надрокористування.
У статті наведено основні зміни та положення, що передбачені Законом №2805.

 

ВОДНА ПОЛІТИКА

Людмила Хоміч

Підземні води: 5 кроків, щоб запобігти забрудненню і вичерпанню
Проблематика охорони підземних вод від забруднення та виснаження й брак належного нормативного регулювання фігурує у Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 р. №111/2021.
На виконання зазначеного Рішення Держгеонадра розроблено проєкт Наказу про затвердження Правил охорони підземних вод (публікація від 14.03.3023).
Правила охорони підземних вод  передбачають 5 кроків — п’ять комплексів вимог, які предметно розглянуті в статті.

 

ІННОВАЦІЇ

Надія Соломатіна

Екологічний транспорт різних видів: проблеми і перспективи, переваги та недоліки (частина 2)
Стаття є продовженням матеріалу, що публікувався в №4.
Подано загальну характеристику, переваги та недоліки, проблеми і перспективи таких видів зелених автомобілів:

 • водневий автомобіль;
 • повітромобіль;
 • гібридний автомобіль.

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Євген Шмурак

Історія помилок (на прощання із Законом «Про відходи»)
9 липня 2023 р. набуває чинності новий рамковий Закон України «Про управління відходами», який замінить Закон України «Про відходи» (прийнятий у 1998 р.).
У статті проаналізовано найвідоміші помилки, пов’язані із Законом України «Про відходи», змінами до нього, а також наслідки зазначених помилок.
Увагу приділено висновкам із цих помилок та врахуванню їх у новому Законі України «Про управління відходами».

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД

Олена Кошелєва

Досвід вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів у Польщі
У статті йдеться про підходи до вирішення проблеми відходів у Польщі: принципи сортування, перероблення, транспортування тощо.
Описано кейс сміттєспалювального завод у Кракові як приклад польського підходу: фінансування проєкту, технологічні особливості, масштаби, ефекти.

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва

Паспорти місць тимчасового зберігання відходів 
З метою дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства, а також належної організації способів розміщення відходів, суб’єктам господарювання рекомендується розробляти паспорти місць тимчасового зберігання відходів. Розглянуто змістове наповнення таких документів.
Надано для завантаження шість паспортів місць тимчасового зберігання відходів:

 • Паспорт місця тимчасового зберігання шлами абразивні (пил абразивно-металевий);
 • Паспорт місця тимчасового зберігання азбест, матеріали азбестові (вироби азбестові фрикційні, вироби азбестові текстильні тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (набивки сальникові відпрацьовані);
 • Паспорт місця тимчасового зберігання відходи одержані в процесах зварювання (мул карбідний);
 • Паспорт місця тимчасового зберігання мастила (суміші спирто-бензинові, масла мінеральні та машинні, суміші емульсійні та мильні, жири та масла тваринного та рослинного походження) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням(Мастила мінеральні та машинні відпрацьовані (в т.ч. масла для холодильних машин);
 • Паспорт місця тимчасового зберігання фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням;
 • Паспорт місця тимчасового зберігання матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані).
   

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!