Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатні індекси:
60750, 68155, 89880


Еколог року

Проєкт «Люди в професії»

News

Моніторинг законодавства

 • Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення
 • Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки України від 14 січня 1999 р. № 12
 • Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря у 2021 році 
 • Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них
 • Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр Україн

ЕКОзаконодавство

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів: уніфікований підхід отримання адмінпослуги

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає за законом, затверджуються інформаційна і тех¬нологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, — органом, якому та підпорядковується. Розглядаємо уніфіковані форми 

Ініціативи ПАЕУ

Післяпроєктний моніторинг у фокусі Національної поліції

З початку березня 2021 року суб’єкти господарювання, які мають намір реалізувати плановану діяльність та здійсню¬ють оцінку її впливу на довкілля, скерували запити до Голов¬ного слідчого управління Національної поліції України щодо зобов’язань надати інформацію про результати проведення післяпроєктного моніторингу. 
На сьогодні реєстр з оцінки впливу на довкілля передба¬чає більше п’яти тисяч справ, відповідно й аналогічну кількість зобов’язань суб’єктів господарювання здійснювати післяпро¬єктний моніторинг. Наскільки правомірні вказані запити та який стосунок має Національна поліція до контролю за проведенням післяпроєктного моніторингу, спробуємо з’ясувати в матеріалі.

Академія еколога

Упорядковуємо документи з екологічних платежів

Екологічні платежі — це грошове зобов’язання за негатив¬ний вплив на навколишнє природне середовище, яке вносять юридичні та фізичні особи, діяльність яких негативно впли¬ває на довкілля. Як подати звітність з екологічного податку та рентних платежів? А також про особливості впорядкування документів з екологічних платежів — з’ясовуємо в матеріалі.

Охорона земельних ресурсів 

Відповідальність за порушення екологічних нормативів при землекористуванні суттєво посилено: на що звернути увагу

Земля — найцінніше багатство нашої країни, і від її раціо¬нального та ефективного використання залежить добробут народу та екологічна безпека країни, загальновідома істина. А як насправді використовуються українські землі та ґрунти? Та яка відповідальність за порушення екологічних нормативів? З’ясовуємо в матеріалі.

Землекористування

Деградація земель: як розрахуватися відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу?

Законодавець визначив правила, за якими усі учасники земельних відносин спрямовують зусилля щодо охорони зе¬мель та сталого землекористування. Основним спеціальним законом є Закон України «Про охорону земель», а поняття шкода, втрати і збитки в земельному законодавстві мають різні значення та виконавців розрахунків. На що звернути увагу, аби запобігти необґрунтованому вилученню земель? З’ясовуємо в матеріалі.

Зразки документів

Розраховуємо об’єм стічних вод та сплату за їх скиди: ефективний алгоритм для уникнення помилок

Скидання зворотних вод у водні об’єкти є одним із видів спеціального водокористування і здійснюється на підставі дозволів, що видаються уповноваженими органами Держводагентства України. Як здійснити розрахунок об’єму стіч¬них вод та не допустити помилок у сплаті за їх скид до водного об’єкта? Розбираємо на прикладі в матеріалі.

Охорона атмосферного повітря 

Нарахування збитків за процес законного оформлення нових джерел викидів підприємств

Поступові зміни у законодавчі та нормативні акти в сфері охорони довкілля сформували такі умови, що призводять до нарахування збитків за забруднення атмосферного повітря підприємству, яке здійснює процедуру отримання дозволу на викиди для нових джерел викидів в атмосферне повітря від¬повідно до чинних законодавчих вимог. У матеріалі спробуємо прослідкувати всю існуючу процедуру введення нового дже¬рела та нарахування збитків за процес законного оформлен¬ня нових джерел викидів підприємств.

Енергоменеджмент 

Енергоменеджмент наших днів у фокусі практики

В матеріалі розбираємо один із ключових інструментів енергоменеджменту — моніторинг енергоспоживання в Україні. Теоретичні засади відомі багатьом, а ось практичні аспекти є більш цікавими. Пропонуємо їх розглянути на прикладі осо¬бистого досвіду експерта, який співпрацює з громадами та працює у цій галузі. Які проблеми енергоменеджменту існують на українському ринку? Які ж існують якісні технології та прак¬тика впровадження енергомоніторингу? З’ясовуємо в статті.

Практикум еколога

Покроковий план дій суб’єкта господарювання під час перевірки ДЕІ

Перевірки завжди вважаються стресовими «заходами» для бізнесу. І не має значення, планова ця перевірка або позапла¬нова, — вона все одно викликає у керівників занепокоєння з приводу її результатів. Власники та керівники суб’єктів госпо¬дарювання мають навчитися захищати свої права. Але якщо сам бізнес не знатиме цих прав та не буде ними користуватися, то за нього ніхто цього не зробить. В статті підготували покро¬ковий план дій суб’єкта господарювання під час перевірки ДЕІ.

Агроекологія 

Зрошення земель: екологічні аспекти

В умовах критичного землеробства, особливої актуальнос¬ті має питання зрошення земель, коли опадів недостатньо і спостерігаються тривалі періоди посух. В матеріалі розгляда¬ємо основні кроки здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) зі зрошення земель та рекомендації щодо вибору об’єкта во¬допостачання.

Актуальні роз’яснення

Основні елементи благоустрою контейнерних майданчиків для побутового сміття: екологічні норми та вимоги до їх розміщення

Протягом багатьох років питання щодо облаштування й приведення у відповідність до вимог законодавства контей¬нерних майданчиків для сміття на території України залиша-ється досить болючим та майже нереалізованим. І хоча на законодавчому рівні все більш-менш прописано, на практиці ми бачимо повну відсутність уявлення, як саме має виглядати контейнерний майданчик для побутових відходів й де відпо¬відно до норм законодавства його слід розташовувати. У ма¬теріалі з’ясовуємо, як варто облаштовувати контейнерні май¬данчики та яких вимог дотримуватися. 

ЕКОтрансформація

Від екомодернізації до екокомунікації: досвід «Запоріжсталі»

Задля продовження роботи та забезпечування зайнятості сотні тисяч технологів металургійні підприємства вимушені трансформуватися — це сучасна запорука впевненого роз¬витку в майбутньому. Актуальність процесу екологічної транс¬формації зумовлена імплементацією європейських директив з охорони навколишнього середовища. Як цей шлях пройшов один із найбільших металургійних гігантів України — комбінат «Запоріжсталь», та які результати вже зараз представлені? З’ясовуємо в практичному кейсі.

ЕКОшпаргалка

Шпаргалка еколога на липень 2021

ТОП-10 ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ

Є проблема? — Маємо рішення. Топ запитань-відповідей

 1. Підприємство орендує приміщення та здійснює водоспоживання та водовідведення на підставі договору орендодавця ПрАТ «АК Київводоканал», стічні води скидаються до централізованої каналізаційної системи. Маємо паспорт водного господарства. Чи потрібно подавати форму № 2-ТП (водгосп), у зв'язку зі зміною «Порядку ведення державного обліку водокористування», затвердженого наказом від 16.03.2015 р. № 78, п. 1.5 (забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання обсягом від 5 м3 води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;), адже об'єм використаної води становить більше 5 м3/добу? 
 2. Чи мають право посадові особи Державної екологічної інспекції України нараховувати збитки за забруднення і засмічення земельних ресурсів, що відбулося внаслідок дій сторонніх осіб на прилеглій території (за парканом) суб’єкта господарювання, керуючись п. 3.1.2 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 р. № 1051/1051 щодо проходження межі на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою, або іншими нормами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. 
 3. КП «Кривбасводоканал» здійснює прийом і очищення на 6 комплексах споруд повної біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод від житлового фонду м. Кривого Рогу і наближених до них по складу виробничих стічних вод промисловості. Відведення очищених стічних вод станції аерації сіл. Авангард відповідно до проєкту здійснюється в шламонакопичувач ПрАТ «ЦГЗК» на договірній основі. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти при цьому відсутнє. З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, просимо надати компетентну думку щодо належності об’єктів першій або другій категоріям видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». 
 4. Підприємство у своїй роботі використовує такі хімічні речовини, як ксилол, формалін, метанол. Усі речовини не є концентровані та в процесі досліджень змішуються з водою або спиртом. Чи є правомірним злив таких відпрацьованих речовин до систем централізованого водовідведення (каналізації)? Наразі відпрацьовані речовини збираються у спеціальну тару та передаються на утилізацію до спеціалізованого підприємства.
 5. Відповідно до нових Методичних рекомендацій з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти зі зворотними водами потрібно розраховувати ГДС по середньоарифметичному значенню аналізів за період 2018-2020 рр. А отже, підприємство може мати регулярні перевищення ГДС, нові ГДС будуть нижчі фонових показників та нижче минулорічних показників (оскільки водойми кожного року стають бруднішими). Прошу надати експертну думку щодо оновлених Методичних рекомендацій стосовно середньоарифметичного значення аналізів. 
 6. Порядок збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), затверджений наказом Мінекономіки від 02.10.2001 р. № 224, згідно з п. 2 якого зворотна тара належить до вторинних матеріальних ресурсів та підлягає повторному використанню. Таким чином не пошкоджена тара з-під сировини, яка не може бути повернута постачальнику, може бути використана повторно, або реалізована організації заготівельнику тари? Чи можна таку тару реалізовувати виробнику тари, котрий може її використати як сировину? Якщо така тара має бути утилізована лише тримачем ліцензії на поводження з небезпечними відходами, то чому не регулюється ринок цих організацій-заготівельників на рівні держави? 
 7. Який розмір санітарно-захисної зони газоперекачувальної компресорної станції, розташованої на лінійному трубопроводі? На станції відсутні підземні сховища газу і не ведеться видобуток газу. Чи можливе застосування в даному випадку відстані в 700 м (СНіП 2.05.06-85* «Магістральні трубопроводи» (таблиця 5)) як граничної межі і прийняття її як аналога санітарно-захисної зони? 
 8. При встановленні на території міста контейнерів для роздільного збирання небезпечних відходів, наприклад для люмінесцентних ламп та батарейок, чи повинне підприємство мати ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання)? Для перевезення відходів від місць їх збирання (контейнерів для роздільного збирання небезпечних відходів) до утилізатора відходів, чи потрібно виконавцю послуг з вивезення побутових відходів мати ліцензію на перевезення небезпечних речовин? 
 9. Який алгоритм буріння свердловин з дотриманням усіх вимог законодавства?

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!