Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

NEWS

Моніторинг законодавства

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 27 травня 2020 року № 425

Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо перейменування Міністерства енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України та створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Уряд розділив повноваження міністерств.

Проєкт Закону України Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 6 травня 2020 року № 3438

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить проводити громадське обговорення щодо оцінки впливу на довкілля у процесі планованої господарської діяльності (зокрема, громадські слухання) без ризику поширення COVID-19. Передбачається, що у період дії карантину громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій, у тому числі в електронному вигляді. Громадські слухання не проводитимуться та не призначатимуться на дати, що припадають на період дії карантину.

ІНІЦІАТИВИ ПАЕУ

ПАЕУ — потужний екологічний хаб кращих технічних рішень для екологізації бізнесу, методичної та інформаційної підтримки бізнесу та ОТГ

3 липня Професійній асоціації екологів України виповнюється 1 рік!

ПАЕУ створено у 2019 році групою компаній «МЕДІА-ПРО» і ТОВ «Екобізнес груп» як інноваційну профспілку менеджерів природоохоронної діяльності. Що зумовило виникнення такого об’єднання?

Нові глобальні екологічні виклики зумовили виникнення ряду нових завдань не лише для діючих підприємств усіх сфер господарювання, а й для суспільства в цілому. Необхідність модернізації економіки та природоохоронні зобов’язання України задля економіки нового типу (екологічної), помножені на неготовність до діалогу, тотальну кризу довіри між суб’єктами процесу взаємодії, низький рівень знань — усе це зумовило ініціативу об’єднання тих, хто вирішив обрати професію еколога.

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Зміни у правилах розробки нафтових і газових родовищ: що варто знати?

Останні роки сфера видобутку перебуває в процесі активної дерегуляції, спрямованої на формування прозорого доступу та користування надрами. Черговим кроком став проєкт Мінекоенерго щодо приведення у відповідність Правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 року № 118.

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі у результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: нові правила розрахунку

Документ набрав чинності у травні 2020 року, тобто з цього часу посадові особи контролюючого органу можуть його застосовувати. Порушення ж, які були виявленні з 11 травня 2019 року, коли було скасовано державну реєстрацію попередньої методики, залишилися без можливості застосування заходів відповідальності.

Що ж нового передбачає Методика? Пояснення — у порівняльній таблиці, підготованій нашим експертом.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ДЕІ на зв’язку з ПАЕУ: 7 гарячих роз’яснень

Як діяти суб’єкту господарювання, якщо при проведенні перевірки спостерігається перевищення повноважень інспекторами? Чому не враховуються зауваження до акту перевірки з боку суб’єкта господарювання при складанні приписів за результатами перевірки? Що потрібно зробити підприємству, щоб їх врахували в результатах перевірки та отримати зворотний зв’язок від інспекції, чи вони враховані? —  з цими та іншими запитаннями від екологів — членів ПАЕУ до ДЕІ звернулася Президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Роз’яснення надав Денис Каплунов, перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України.

ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

Енергоефективність промисловості після карантину: шлях подальшого розвитку чи далека перспектива?

Після карантину світового масштабу промисловості тепер доводиться долати його наслідки—кризові явища в економіці. Здавалося б, питання екомодернізації відходять на далеку перспективу. Проте, як показує досвід країн ЄС, енергоефективність може бути інструментом модернізації, а стимулювати зростання промисловості можливо шляхом державної підтримки саме енергоефективних проектів. Як екомодернізація допомагає вийти з кризи — читайте у статті.

Екологічне маркування та перспективи переходу до єдиного ринку зеленої продукції

Попит на продукцію, що від повідає екологічним вимогам, зростає як у всьому світі, так і в Україні. Споживачі дедалі частіше обирають товари та послуги з покращеними характеристиками щодо впливу на довкілля та здоров’я людини. В Україні у 2018 році наявність знаків екологічного маркування відігравала важливу роль у прийнятті рішення при дбати товар вже не менш як для 30 % споживачів.

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Порядок надання земельних ділянок для містобудівних потреб: важливі нюанси

Які є види цільового призначення земель? Які земельні ділянки можуть бути продані, а які не підлягають продажу на земельних торгах? Чи можливо отримати земельну ділянку із земель державної або комунальної власності за відсутності детального плану території? Відповіді на ці та інші запитання—у статті.

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Є проблема? — Маємо рішення Топ-10 запитань-відповідей, серед яких:

Якщо підприємство має намір купувати відпрацьовані оливи для подальшого використання у виробництві, чи потрібна ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами ?

Чи необхідно розробляти реєстрові карти на використані акумуляторні батареї та на відходи, що здаються на утилізацію як вторинна сировина (макулатура, металобрухт). Чи враховувати їх при розрахунку Пзув?

Підприємство має безстрокову ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Які додаткові документи необхідно надати підприємству в Міністерство енергетики та захисту довкілля України для переоформлення ліцензії у зв’язку з прийняттям постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» від 13 липня 2016 року № 446?

Чи необхідно укладати договір з відповідним підприємством на вивезення з наступною утилізацією та розміщенням утворених суб’єктом господарювання відходів IV класу небезпеки твердих побутових відходів, чи можна передавати їх напряму на полігон ТПВ або місцеве звалище ?

Підприємство є вторинним водокористувачем та має  договір з водоканалом на водопостачання та водовідведення. Дощові води збираються з території підприємства та через зливову каналізаційну систему скидаються в струмок, а потім у річку. Ведеться лабораторний контроль вмісту шкідливих речовин в стічних водах окремих майданчиків. Які дозвільні документи необхідно мати на скиди дощових та талих вод? Чи необхідно сплачувати екологічний податок за скиди дощових і талих вод ?

У суб’єкта господарювання закінчується дія Дозволу на зберігання небезпечних речовин, виданого згідно з постановою КМУ від 20 червня 1995 року № 440 (яка втратила чинність). Які дозвільні документи необхідно отримати, якщо ті небезпечні речовини, на які був отриманий дозвіл, постійно використовуються у виробництві?

На сільгосппідприємстві утворюються відходи, такі як відпрацьована тара з-під пестицидів (каністри), біг-беги та мішкотара з-під протруєного насіння. Який порядок поводження з цими відходами ? Чи може суб’єкт господарювання реалізовувати вищевказані відходи організаціям, які не мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами ?

Які основні принципи (ієрархія) управління відходами викладені у рамковій Директиві 75/442/EWG «Про відходи»?

Як суб’єкту господарювання — утворювачу відходів визначити клас небезпеки утворених відходів?

Чи повинні фізичні або юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин (пестициди, агрохімікати) для обробки медоносних рослин, попереджувати про це органи місцевого самоврядування, пасічників, пасіки яких розташовані у безпосередньої близькості?

ЕКОІННОВАЦІЇ

Екомайбутнє металургії: погляд з України

Робота такої важливої галузі економіки будь-якої крани, як металургія, неможлива без викидів в атмосферу: на жаль, не редукування СО2 можливе лише за умови зупинки  металургійних агрегатів, а екомодернізація для зменшення цих викидів потребує мільйонних інвестицій. Проте є інший вихід: існуючими технологіями зменшувати споживання вуглецевмісних ресурсів, редукуючих СО2 матеріалів (карбонатів та вуглеводневих видів палива), виключати пов’язане утворення СО2 на виході з технології виробництва сталі завдяки інноваційній розробці українських науковців, яка не має аналогів у світі! Про це  —  у статті.

АГРОЕКОЛОГІЯ

Як зберегти родючість українських ґрунтів? Особливості застосування органічних добрив

Вчені підрахували, що через виснаженість ґрунтів Україна щороку недоотримує сільгосппродукції на 5 млрд доларів, а за останні 100 років українські чорноземи втратили половину свого гумусу — основного родючого компонента! Розвинений агропромисловий сектор потребує значних обсягів добрив, і, як свідчить практика, органічні добрива є суттєво безпечнішими за мінеральні.

Про переваги та особливості застосування органічних добрив дізнаємося на прикладі успішного досвіду підприємства «Зернопродукт МХП».

ЕКОІННОВАЦІЇ

Про призначення та структуру екологічного паспорта міста: 21 основна складова

Експерти та консультанти Проєкту ПРОМІС спільно з Асоціацією міст України в рамках допомоги містам-партнерам розробили Екологічний паспорт міста Кременчук. На його базі було прийнято рішення підготувати Практичний посібник для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування «Методичні рекомендації: Екологічний паспорт міста».

Екологічний пас порт міс та — це аналітично-довідкове видання, у якому наведено статистичні й узагальнені дані про стан довкілля.

АГРОЕКОЛОГІЯ

Прибуткове компостування: як уже сьогодні гній перетворити на гроші

Тваринницька ферма, де б вона не знаходилась і на чому б не спеціалізувалась, вироблятиме два продукти: основний (молоко, м’ясо, яйця) і побічний — гній. Гній — чудове органічне добриво, однак є низка «але», які завдають чимало клопоту через незручність зберігання і використання, агресивний вплив на довкілля і, чи не найголовніше — невдоволення громади. Як очевидні мінуси перетворити на плюси й отримати прибуток — діляться досвідом сільгоспвиробники.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Як вирішити проблеми поточного обліку електронних відходів в Україні?

Поточний облік електронних відходів одне з важливих і проблемних питань управління електронними відходами. Для контролю ефективності утилізації важливо достеменно знати, що прийняв переробник, наскільки ефективно переробив, скільки і яких утворилося продуктів переробки. Ключем до вирішення цих питань може стати ведення «наскрізного» обліку за єдиними показниками та формування єдиної для всіх переробників бази даних. Докладніше — у статті.

ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

Шість актуальних запитань щодо біоенергетики: шукаємо відповіді

Як визначити розмір СЗЗ для котельних і висоту димової труби? Чи потрібно проводити громадські слухання з ОВНС для проєкту будівництва, що не підпадає під ОВД? Яким має бути розмір СЗЗ для підприємства, що має намір здійснювати виробництво компосту з ТПВ у межах населеного пункту? Чи потрібний проєкт з ОВД для ТЕЦ, що працює на біопаливі?  Як на підприємстві має здійснюватися облік викидів забруднюючих речовин та плата за викиди, зокрема — двооксиду вуглецю?  Експертні відповіді на актуальні запитання екологів.

ЕКОШПАРГАЛКА

Шпаргалки еколога на cерпень 2020

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!